Regulamin

REGULAMIN STUDIO FRYZUR SHOO REVOLUTION

1. Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Studio Fryzur Shoo Revolution (dalej: Studio).
2. Decydując się na usługę Klient akceptuje poniższy Regulamin.

Ceny

3. Ceny zawarte w Cenniku i na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej. Cena usługi każdorazowo ustalana jest na podstawie m. in. czasu trwania, stopnia trudności i zużycia materiałów.
4. Studio nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z Cennikiem.

Odpowiedzialność Klienta

5. Zakup usługi w jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia (po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem), iż nie ma żadnych przeciwwskazań (w szczególności zdrowotnych) do wykonania usługi oferowanej przez Studio, oraz że zapoznał się z Cennikiem i z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.
6. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pozabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez pracownika Studio. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń pracownika Studio gwarantuje najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze.
7. Przeciwwskazaniem do wykonania usługi są włosy w bardzo złym stanie oraz włosy przedłużane.

Przetwarzanie wizerunku

8. Decydując się na zakup usługi w Studio, Klient wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia (obejmujące tylko włosy – bez twarzy, bądź na życzenie klienta pełnego wizerunku) przed i po wykonaniu usługi; oraz wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć na stronach internetowych powiązanych z marką Shoo Revolution.

Bezpieczeństwo epidemiologiczne

9. Ze względów epidemiologicznych osoby przeziębione powinny niezwłocznie poinformować Studio o konieczności odwołania wizyty. W takiej sytuacji Studio dokonuje zmiany rezerwacji na preferencyjnych zasadach (Klient zapisywany jest na pierwszy możliwy, dogodny termin).
10. Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. i RODO (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie ochrony przed zakażeniami) każdej osobie chcącej wejść do Studio, w celu sprawdzenia stanu zdrowia, przed wejściem do Studio mierzona jest temperatura ciała.
11. Realizacja usługi przebiega z zachowaniem najwyższych wymogów sanitarnych. Klient oraz pracownik w czasie wykonywania usługi zabezpieczeni są maseczkami lub przyłbicami, a przed każdym zabiegiem następuje dezynfekcja stanowiska oraz narzędzi.
12. W Studio mogą przebywać wyłącznie klienci, którym w danym momencie wykonywana jest usługa. Nie ma możliwości oczekiwania na wizytę wewnątrz Studio. W związku z tym konieczne jest punktualne przychodzenie na umówiony termin.

Umawianie i realizacja wizyt

13. Czas usługi wyznaczony jest przez pracownika Studia, ten uzależniony jest od formy wykonywanej pracy, możliwości chemicznych i fizycznych włosów. Procesów chemicznych nie da się przyspieszyć w sposób nieograniczony. Jeśli klient ma ograniczony czas powinien poinformować Fryzjera podczas zapisu, bądź zrezygnować z usługi.
14.  Za usługi świadczone w Studio można płacić gotówką lub karta płatniczą. W formie przelewu przyjmowane są wyłącznie zadatki.
15. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście lub online. Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie. W przypadku znacznego spóźnienia (Panie do 15 minut, Panowie do 10 minut), może nastąpić konieczność skrócenia usługi lub odmowa jej wykonania.
16. Studio może odmówić wykonania usługi nieprawidłowo wybranej przez Klienta podczas rezerwacji online.
17. Zapisy wielokrotne będą usuwane bez powiadomienia. Np. nie należy zapisywać się w danym miesiącu na dwie koloryzacje albo dwa strzyżenia. Dotyczy to w szczególności sytuacji gdy klient zapisuje się na klika wizyt w miesiącu, a w rezultacie przychodzi tylko na jedną.
18. Studio nie prowadzi konsultacji ON LINE.
19.  W przypadku nie odwołania usługi co najmniej 24 h przed planowaną wizytą Studio nie przyjmuje kolejnych zapisów Klienta za pośrednictwem aplikacji. W takiej sytuacji możliwe są wyłącznie zapisy telefoniczne i po wpłaceniu ZADATKU na poczet rezerwowanej wizyty. Zadatek ma w tym przypadku postać przedpłaty połowy ceny wykonanej usługi. Zadatek jest rozliczany w ramach wykonanej usługi. W przypadku nie przyjścia na wizytę zadatek przepada.

Reklamacje

20. Reklamacje usług fryzjerskich można składać wyłącznie do 14 dni od wykonania zabiegu. Nie podlegają uwzględnieniu reklamacje w zakresie wyglądu fryzury lub zadowolenia z koloru włosów. Zastrzeżenia w tym zakresie mogą być zgłaszane w trakcie lub bezpośrednio po wykonaniu usługi i są od razu poprawiane. Odpowiedzialność Studio zachodzi wyłącznie na skutek ujawnienia się wad ukrytych powstałych w wyniku wykonania usługi.
21. Studio odrzuca reklamację, jeśli po wykonaniu usługi Klient wykonał na włosach zabiegi, które nie zostały zalecone przez personel Studio, bądź jeśli pomiędzy usługą w Studio a zgłoszeniem reklamacji Klient korzystał z usług innego salonu fryzjerskiego. 

Bezpieczeństwo niepełnoletnich 

22. Ze względów bezpieczeństwa (użycie substancji stwarzających zagrożenie dla dzieci) w Studio przebywać mogą wyłącznie osoby dorosłe.
23. Na wizyty prosimy nie zabierać dzieci. W Studio nie strzyżemy dzieci, ani nie zapewniamy opieki nad nimi. Pamiętajmy, że czas u fryzjera to dla większości klientów chwila wytchnienia.

Postanowienia końcowe

24. Prosimy klientów o niesłuchanie muzyki w Studio.
25. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
26. Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Studia i jego przestrzegania.